Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2017 - 2020

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.

Szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Ambicją naszą jest wykształcenie młodego człowieka w poczuciu własnej wartości…

Wizja szkoły

Najwyższym dobrem naszej szkoły jest UCZEŃ.

Poprzez odpowiednią organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb, zapewniamy mu możliwości nabywania wiedzy niezbędnej do kolejnego etapu kształcenia…

Nasz absolwent jest:

  • aktywny
  • ciekawy świata
  • odpowiedzialny
  • otwarty
  • optymistą - pozytywnie patrzy na świat
  • prawy
  • tolerancyjny
  • krytyczny
  • świadomy swoich praw i praw innych ludzi

Pobierz dokument


PLAN LEKCJI 2018/2019

Projekty


Zaloguj się

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

Więcej…

 


Rekrutacja trwa do 18 września 2018 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u wychowawcy klasy lub ze strony internetowej - linki poniżej.

Regulamin

Deklaracja udziału w Projekcie

Formularz rekrutacyjny uczestnika Projektu

Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo, to dzień powrotu do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

3. września 2018 roku nowych oraz powracających po przerwie uczniów, a także zaproszonych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły Małgorzata Koc. Poinformowała wszystkich zebranych o dokonanych w trakcie wakacji bieżących naprawach i modernizacji, m. in. odnowieniu sal lekcyjnych oraz posadzek na hali sportowej i korytarzach szkolnych.

Więcej…

 

UWAGA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, iż zgodnie z par. 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) w miesiącu wrześniu 2018 r. zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja z obiektu szkolnego.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów ubezpiecza firma Gother.
Składka wynosi 32 złote od jednego dziecka. Jeśli w szkole uczy się więcej dzieci z rodziny, to każde następne wpłaca na ubezpieczenie 16 złotych.
Suma ubezpieczenia wynosi 15000 złotych.

Szanowni Rodzice

Koszt  jednego  obiadu  w  stołówce  szkolnej w miesiącu wrześniu  wynosi 3,50 zł x 15 dni  = 52,50 zł.

Obiady  na  miesiąc wrzesień można wykupić w sekretariacie szkoły w dniach od 29 sierpnia do 10 września w godzinach 7:45 - 15:00

Jeśli  chcecie  Państwo,  aby  dziecko  zjadło  obiad  następnego  dnia,   należy  opłacić  dzień  wcześniej, najpóźniej do godziny 13:30.

Szanowni Rodzice

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zakazu parkowania pojazdów na drodze wewnętrznej przebiegającej za halą sportową. Droga wewnętrzna służy jedynie do przejazdu samochodów. Zaparkowane auta ograniczają przejazd zmuszając często przejeżdżające pojazdy do wjazdu na chodnik. Przedstawiona sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla pieszych. Niestosowanie się do istniejącego tam znaku zakazu zatrzymywania się i postoju  jest naruszeniem art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci zwracamy się z ogromną prośbą o  dostosowanie się do obowiązujących zasad.


Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Koc