Start Aktualności

Osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021
Pierwszy semestr już za nami. Pomimo częściowego ograniczenia kontaktu uczniów ze szkołą udało nam się pozytywnie zrealizować zaplanowane zadania. Wspólnie podejmowaliśmy szereg przedsięwzięć, mających na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów a także zaangażowanie ich do udziału w różnorodnych konkursach. Czy nam się udało? – oceńcie sami. Jesteśmy głęboko przekonani, że mamy powody do dumy i radości.

Więcej…

 

W związku z obchodzonym corocznie Dniem Bezpiecznego Internetu uczniowie świetlicy szkolnej 12 lutego spotkali się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Zajęcia poświęcone były tematyce zagrożeń w Sieci oraz zasadom bezpiecznego korzystania z niej. Serdecznie dziękujemy za pouczającą lekcję.

Monika Rzymska
Renata Zaleska

 

W ramach  szkolnych obchodów Tygodnia Języka Ojczystego  nauczyciele biblioteki przy współpracy  z polonistami przeprowadzili konkurs: „Wiersz/rymowanka o książce” przeznaczony dla klas IV-V. Uczniowie mieli za zadanie samodzielnie napisać wiersz  promujący książkę.

Biblioteka z przyjemnością  informuje, iż na jej adres e-mailowy  wpłynęło wiele ciekawych prac, spośród których komisja w składzie: Izabela Wasilewska, Dorota Leoniak, Izabela Wojno nagrodziła następujące osoby:

I miejsce – Dmochowski Konrad i Dmochowski Norbert – kl. Va
II miejsce – Kadłubowska Oliwia - kl.  IVc
III miejsce – Dąbrowska Aleksandra – kl. IVb

Wyróżnienia:

  • Gut Kinga – kl.IVa
  • Nowicki Kacper – kl. IVb
  • Szymoniak Marzena – kl. Va
  • Mioduszewska Gabriela – kl.IVc


Wszyscy autorzy  wierszy zostali nagrodzeni ocenami cząstkowymi z języka polskiego a laureaci  i osoby wyróżnione w stosownym terminie otrzymają nagrody  i dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Nauczyciele biblioteki

 

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkursu Polonistyczny „FRASZKA”. Z dumą informujemy, że:
- Karol Białobrzeski z klasy VIB - otrzymał tytuł laureata,
- Julia Iwanowska z klasy VIID – osiągnęła bardzo dobry wynik,
- Amelia Porzezińska z klasy VIID – również bardzo dobry wynik!

Więcej…

 


Tegoroczny Dzień Języka Ojczystego z pewnością odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach. Dlatego stworzyliśmy listę wyjątkowych dzieł, które każdy uczeń powinien przeczytać w tym roku.

Lista 21 książek rekomendowanych
do przeczytania przez uczniów:

Więcej…