Dzień 11 listopada to Święto Niepodległości. W naszej szkole odbyła się Uroczysta akademia z tej okazji przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Celem takiej akademii, jak zawsze, jest budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada, kształcenie u uczniów uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowanie dla narodu i ojczyzny. Właśnie akademia skłania uczniów do głębszych wewnętrznych przeżyć. Odpowiedni dobór tekstów z dobrą muzyką pozwala uczniom rozwinąć wyobraźnię. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne pod kierunkiem p. K. Matuszewskiej. Recytowali wiersze o patriotycznej treści. Scenariusz przygotowała p. H. Popławska. Całość uświetniła dekoracja w wykonaniu p. M. Śmigielskiej. Przez cały czas występu palił się symboliczny znicz, by dodać powagi. Akademię zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.

GALERIA

Hanna Popławska