Start Biblioteka Aktualności Biblioteki

Z całą pewnością można stwierdzić, że palenie papierosów i ostatnio „modnych” e- papierosów szkodliwie działa na zdrowie każdego  człowieka. Gdy  jednak to dziecko sięga po papierosa, konsekwencje uzależnienia od nikotyny są jeszcze gorsze. To młody organizm jest bardziej  wystawiany na działanie szkodliwych substancji, niż organizm dorosłej osoby.

Więcej…

 

W 2017 roku nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) „Priorytet 3”  i otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej. Jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Więcej…

 

„Co kryją Tajemnice…?”

1 marca 2017 roku biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs  czytelniczy adresowany do  klas III na podstawie szwedzkiej serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis, w którym to udział wzięło 19 uczniów.

Więcej…

 

Książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Wzbogaca  wiedzę młodego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań, i co najważniejsze pozwala silnie przeżywać treść czytanego tekstu. Stały kontakt z literaturą pomaga w nauce czytania, pisania czy opanowania  reguł ortografii.  Ma również wpływ na  kształtowanie wyobraźni, kultury i aktywności czytelniczej, a także na pobudzanie fantazji i ekspresji artystycznej  uczniów.

Więcej…

 

W roku 2016 przypada 100 rocznica śmierci oraz 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Toteż uczniowie z klasy Va włączyli się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego i wzięli udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną spotkaniu literackim „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak”.

Więcej…

 

We wrześniu  2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie rządowym  „Książki naszych marzeń”.

Głównym  jego celem było:

 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
 • zakup dla uczniów książek  do czytania dla przyjemności,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
 • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
 • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Więcej…

 

W ramach rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych biblioteka szkolna przy współpracy z panią Iwoną Kaczyńską – nauczycielem plastyki, przeprowadziła konkurs pt. „Moja pierwsza książeczka”. Uczniowie chętnie przelali na papier swoje wspomnienia dotyczące pierwszej ulubionej książeczki. Komisja miała trudny wybór, gdyż prace były na wysokim poziomie. Jednak po burzliwych obradach  przyznano pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Więcej…

 

Z okazji Światowego Dnia Poezji w bibliotece szkolnej został przeprowadzony konkurs recytatorski dla klas V pt. „Wiosna w poezji”.  Przystąpiło do niego 16 uczestników.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • zainteresowanie uczniów poezją.

Więcej…

 

„Nie zapomnij o mnie” – pod takim hasłem w dniu 23 października  2015 roku w bibliotece naszej szkoły odbył się uroczysty wieczorek poetycki. Jest to jedno z przedsięwzięć biblioteki realizowanych w ramach Programu rządowego „Książki naszych marzeń”, mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…