Ukształtowanie prawidłowej postawy współczesnego człowieka, a zwłaszcza dziecka, wobec otaczającej przyrody jest sprawą najwyższej wagi. W dobie globalnych zagrożeń ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera fakt konieczności ochrony przyrody i jej zasobów.

Zdając sobie sprawę z dotychczasowego „rabunkowego” bytowania ludzi na Ziemi musimy podjąć działania, które choć w niewielkim stopniu naprawią błędy wielu pokoleń. Aby w przyszłości ustrzec się katastrofy ekologicznej musimy przede wszystkim postawić na edukację najmłodszych. To właśnie dzisiejsze dzieci będą za parę lat podejmowały decyzje, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla środowiska. Edukacja ekologiczna jest więc ważnym elementem wiedzy, umiejętności i nawyków jakie powinien przyswoić sobie uczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Widząc potrzebę rozwijania postaw proekologicznych wśród dzieci, panie: Izabela Wasilewska, Małgorzata Uszyńska i Ewa Kamińska opracowały program „Cała prawda o odpadach”, którego celem będzie wzbogacanie świadomości na temat odpadów: począwszy od zagrożeń środowiska, poprzez możliwości recyklingu, po ich zagospodarowanie. Opracowany program został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i wpisany do rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

25 listopada 2016r. w naszej szkole odbył się apel  inauguracyjny realizację programu „Cała prawda o odpadach”, na którym wychowawcy i uczniowie zostali zapoznani z głównymi założeniami wdrażanego programu oraz harmonogramem działań w roku szkolnym 2016/2017. Wychowawcom zostały przekazane plakaty, ulotki propagujące konieczność dbania o otaczające środowisko oraz materiały do wykorzystania na zajęciach społeczno-przyrodniczych. Został również ogłoszony konkurs na ”Najlepsze hasło ekologiczne” oraz  zbiórka makulatury .

Przedstawiony program spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów, jedni i drudzy zadeklarowali aktywny udział w realizacji projektu.

GALERIA

Małgorzata Uszyńska, Ewa Kamińska, Izabela Wasilewsk