31 marca  w naszej szkole odbył się Wiosenny Turniej Sportowy o Tematyce Ekologicznej, w którym udział wzięły wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej.

Turniej to kolejne zadanie realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Cała prawda o odpadach”. Głównymi celami imprezy było: kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, integracja dzieci , rodziców i nauczycieli oraz wspomaganie zdrowia poprzez wysiłek fizyczny i relaks psychiczny.

Poszczególne konkurencje sportowe turnieju przebiegały pod hasłami: „Śmieci do kosza zbieramy, bo o czystość na Ziemi dbamy”; „Lepiej trzymaj śmieci między kolanami, żeby się nie plątały pod nogami”; „Gdy makulaturę masz, o środowisko dbasz”; „Ptaszki cieszą się i ćwierkają, bo na Ziemi czysto mają” i miały na celu uświadomienie potrzeby zachowań proekologicznych.

Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego  rozpoczęło się już w trakcie przygotowań do turnieju. Zaprezentowane przez poszczególne klasy plakaty o tematyce ekologicznej, rekwizyty, rymowanki, hasła i okrzyki dopingujące zawodników pokazały , iż zarówno uczniowie, nauczyciele, a także rodzice  z dużym zaangażowaniem  przystąpili do szerzenia postaw przyjaznych środowisku .

Nad prawidłowym przebiegiem kolejnych konkurencji sportowych turnieju czuwał główny sędzia – Rafał Baczewski nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole oraz sędzia pomocniczy Łukasz Fiedorczuk wychowawca ze  świetlicy szkolnej.

Zwycięzcami Wiosennego Turnieju Sportowego o tematyce ekologicznej zostali zawodnicy z klas: Ie, IIc i IIIg. Gratulujemy!

Dyplomy oraz nagrody kapitanom drużyn wręczyła pani Dyrektor Małgorzata Koc, która obserwowała przebieg całej imprezy. Pani dyrektor wyraziła swoje uznanie nauczycielom oraz uczniom za tak wysoki poziom przygotowania do turnieju oraz skierowała podziękowania do rodziców , którzy wykazali, że rozwój świadomości proekologicznych ich dzieci nie jest im obojętny.

GALERIA

 

Organizatorzy turnieju: Ewa Kamińska, Izabela Wasilewska, Małgorzata Uszyńska