W ramach innowacji pedagogicznej „Cała prawda o odpadach” odbył się dwuetapowy konkurs wiedzy ekologicznej dla klas drugich i trzecich. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska przyrodniczego oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.

Pierwszy etap konkursu w klasach drugich i trzecich został przeprowadzony przez wychowawców. Uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o ekologii, recyklingu, ochrony środowiska. Osoba która uzyskała najwięcej punktów reprezentowała swoją klasę w drugim etapie konkursu.

Drugi etap odbył się 5 kwietnia i był przeprowadzony w Świetlicy szkolnej. Dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat kwaśnych deszczów, smogu, segregacji śmieci. Pytania były trudne, jednak uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu.

I miejsce Bartłomiej Cereniewicz kl. II d

I miejsce Maciej Ostrowski kl. II c

II miejsce Bartosz Krawczyk kl. III d

III miejsce Maria Grochowska kl. III f

Laureaci otrzymali dyplomy oraz gry planszowe o tematyce ekologicznej. Gratulujemy.

GALERIA

Autorzy innowacji pedagogicznej
„Cała prawda o odpadach”