W roku szkolnym 2019/2020  w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich „Wzrost jakości oferty edukacyjnej  w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”  prowadzona jest rekrutacja na następujące rodzaje zajęć:

W klasach I – III:

 • zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze
 • nauka programowania

W klasach IV – VIII:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia rozwijające z przyrody
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego
 • zajęcia informatyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje językowe uczniów z opiniami ppp
Ponadto kontynuujemy zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia uspołeczniające
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
Dyrektor szkoły

Małgorzata Koc