Sugerując się priorytetami ministerstwa, zadaniami i rekomendacjami ujętymi w planie pracy szkoły na bieżący rok nauki wprowadzona i zatwierdzona została innowacja pedagogiczna „DUŻY CZYTA MAŁEMU”. Innowacją objęta została klasa I A. Projekt rozpoczął się 21.11.2016 r. i trwać będzie do końca roku szkolnego tj. do 23.06.2017 r.

Ideą innowacji „Duży czyta Małemu” jest stworzenie dzieciom z deficytami rozwojowymi szansy na prawidłowe funkcjonowanie w szkole wśród uczniów pełnosprawnych. Projekt zakłada integrowanie klasy poprzez czytanie, zabawę i naukę. Założeniem innowacji jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania tekstów zarówno w języku ojczystym, jak również w języku angielskim. Umiejętność prowadzenia rozmowy na temat przeczytanych utworów oraz korzystanie  z księgozbiorów bibliotek, słuchanie z melodią i intonacją języka angielskiego. Wzbogacenie rozwoju umysłowego dzieci o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań  literaturą oraz poprzez dostarczanie wielozmysłowych bodźców.

Nowatorstwo polega na wzbogaceniu codziennych zajęć szkolnych o wspólne czytanie polskiej i angielskiej literatury dziecięcej. Realizacja innowacji polegać będzie na organizowaniu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć sprzyjających zainteresowaniu literaturą polską i angielską.

Dodatkowe informacje zawarte na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce „Kształcenie- Innowacje i eksperymenty pedagogiczne”.

Autorzy i realizatorzy innowacji:
Marta Kostro, Jolanta Kłosek, Elżbieta Kalinowska

W piątek 2 czerwca w naszej szkole gościliśmy Pana Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko i Księdza Dziekana Ryszarda Niwińskiego.

Więcej…

 

11.04.2017 r. w ramach innowacji pedagogicznej „Duży czyta Małemu”  w klasie I A odbyła się lekcja otwarta z udziałem rodziców.  Na początku głos zabrali  rodzice, którzy opowiedzieli o tradycjach wielknocnych występujących na terenie Polski i kultywownych z pokolenia na pokolenie.

Więcej…

 

Zgodnie z harmonogramem innowacji pedagogicznej „Duży czyta Małemu” uczniowie klasy I a rozpoczęli drugi semestr, podejmując szereg ciekawych działań.  Przedsięwzięcia te miały na celu stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci oraz doskonalenie umiejętności słuchania prezentowanych utworów.

Więcej…

 

„Czytać książki wielka chluba

wszystko Wam się

w życiu uda".

Każdego dnia w naszej klasie poświęcamy czas na czytanie dzieciom ulubionych książek, aby w ramach innowacji pedagogicznej „Duży czyta Małemu" rozwijać pasje czytelnicze.

Więcej…

 
Więcej artykułów…