Dzięki projektowi „Aktywna tablica” uczniowie naszej szkoły, każdego dnia mają możliwość uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem platform e-learningowych.

Jedną z takich lekcji, były zajęcia otwarte,  przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela matematyki - panią Katarzynę Olędzką-Trojgo, których celem było, w niestandardowy sposób, z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych, utrwalenie wiadomości dotyczących pól figur płaskich.

Więcej…

 

O tym, że gramatyka nie musi być nudna przekonują się uczniowie naszej szkoły na wielu lekcjach języka angielskiego, podczas których nauczyciele wykorzystują różne aplikacje interaktywne do nauki, ćwiczenia i utrwalania gramatyki.

Jedną z nich, która została wykorzystana podczas lekcji otwartej prowadzonej przez panią Edytę Godlewską – nauczycielkę języka angielskiego jest KAHOOT.

Więcej…