18. października 2018r. w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” uczniowie klas I-III wzięli udział w konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Celem spotkania było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych. Wszyscy uczniowie aktywnie wzięli udział w konwersatorium.

Zagadnienia dotyczące patriotyzmu nie były im obce. Wskazywali, co dla nich oznacza bycie patriotą. Najczęściej padała odpowiedź: szacunek i miłość do Ojczyzny. Podawali również przykłady zachowań w codziennym życiu, np. okazywanie szacunku symbolom narodowym, obchodzenie świąt narodowych, oddawanie czci bohaterom narodowym, wywieszanie flagi, mówienie z dumą i godnością o swoim kraju. Bardzo chętnie wypowiadali się na temat „współczesnego patriotyzmu” i zgodnie stwierdzili, że łatwiej jest być patriotą dzisiaj niż w przeszłości. W czasie spotkania wykorzystano materiały filmowe oraz prezentację multimedialną. Podsumowaniem był quiz wiedzy o patriotyzmie. Uczniowie poradzili sobie z nim bardzo dobrze.

Konwersatorium przeprowadzone w naszej szkole jest dowodem na to, że uczniowie rozumieją wagę patriotyzmu i wiedzą, że jest to wartość, której ogromne znaczenie nigdy nie przeminie.

GALERIA


Małgorzata Uszyńska
Agnieszka Porzezińska