18 maja odbył się po raz szósty „Szkolny Rajd Kościuszki”. Stał się już tradycją wpisaną w życie szkoły. Wzięły w nim udział zastępy z klas szóstych, 1 DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów oraz zastęp harcerzy ZHR z drużyny „Leśna Gwardia”.

Uczestnicy rajdu zmagali się z wieloma zadaniami konkursowymi o tematyce patriotycznej. Przede wszystkim mieli do przejścia 16 km po lasach i polach wokół Wysokiego Mazowieckiego – do lasu mazurskiego i z powrotem.

Pogoda dopisała, więc o godzinie 8.00 wraz z opiekunami panem Janem Rutkiewiczem, panią Agnieszką Faszczewską, panią Izą Wasilewską, panem Radosławem Tymińskim oraz panem Szczepanem Wójcikiem zastępy wyruszyły na trasę rajdu, w czasie którego miały do wykonania następujące zadania:

- wykazanie się znajomością życia i działalności Tadeusza Kościuszki – pytania i poprawność odpowiedzi przygotował i sprawdzał nauczyciel historii Radosław Tymiński;

- wykonanie kuchni polowej;

- usmażenie naleśników po jednym dla członka zastępu i dla komisji oceniającej;

- zaśpiewanie polskiej pieśni patriotycznej;

- orientacja w terenie.

Za każde zadanie zastępy otrzymywały punkty.

Uczestnicy rajdu starali się by każde zadanie było wykonane jak najlepiej. Wiele wysiłku i zaangażowania włożyli w zrobienie kuchni polowych i przygotowanie smacznych naleśników. Rywalizacja była wyrównana i zaciekła do samego końca. Ostatecznie zwyciężył zastęp druhen 1DH „Zawisza” im. Szarych Szeregów, II miejsce zajął zastęp z klasy VIc a III miejsce zastęp harcerzy ZHR z drużyny Leśna Gwardia. Zwycięscy otrzymali wspaniałe puchary a wszyscy uczestnicy  tytuł „Rycerza Kościuszki”. Pomimo trudów wyprawy i zmęczenia wszystkie zastępy dzielnie wróciły z rajdu i z uśmiechem na ustach zadeklarowały, że chętnie poszłyby raz jeszcze.

Za pomoc w organizacji Rajdu Kościuszki podziękowania należą się pani Monice Zdziarskiej.

GALERIA

 

Iza Wasilewska

Agnieszka Faszczewska

Radosław Tymiński