Więcej…

 


Więcej…

 


Więcej…

 

Zadbaj o to aby czas poświęcony na dzienną aktywność fizyczną wynosił nie mniej niż 30 min. Przed jakąkolwiek aktywnością wykonaj rozgrzewkę ogólnorozwojową, wykorzystując poniższy przykład:

Więcej…

 


Więcej…

 
Więcej artykułów…