klasy  3a, 3b, 3c - język angielski, Marta Kostro

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją zachęcam do podejmowania różnorodnych działań rozwijających umiejętności językowe uczniów. Proszę ćwiczyć słownictwo z rozdziału 5: nazwy czynności codziennych, określanie godzin oraz czytać historyjkę. Warto powtarzać poznany materiał w formie gier online oraz wykonując zadania w zeszytach ćwiczeń. Ucząc się, wykorzystujcie plansze do wycinania, które posiadacie w teczkach.

Proszę w miarę możliwości uzupełniać karty pracy, utrwalające poznany materiał w rozdziałach 1-5. Zestaw ćwiczeń nr 5- dla chętnych.

karty pracy

Pozdrawiam, Marta Kostro

Klasa III A - edukacja wczesnoszkolna - Karolina Jabłońska 

zadania, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

zadania dla ucznia wspomaganegonauczyciel wspomagający - Marta Bagińska - wiadomość

Klasa III B - edukacja wczesnoszkolna - Justyna Porowska-Grochowska

Materiał na cały tydzień

Klasa III C - edukacja wczesnoszkolna - Agnieszka Porzezińska

Materiały do nauki

Religia - zajęcia z religii

Szczęść Boże

Pozdrawiam na kolejny tydzień i proszę, aby dziecko przeczytało katechezę numer 52 strona 122, uzupełniło ćwiczenia do tematu i odpowiedziało w zeszycie na pytania zawarte w podręczniku. Bardzo proszę o szczególne zwrócenie  uwagi na tekst ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH.

Poniżej przesyłam dwa linki dotyczące znaczenia chrztu świętego, proszę, aby w miarę możliwości dzieci je obejrzały.

https://www.youtube.com/watch?v=mhlsD38hJ80

https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k