Startuje pierwsza edycja programu Złote Szkoły NBPZapraszamy chętnych i ambitnych uczniów klas VII- VIII do udziału w programie Złote szkoły NBP.

18 stycznia 2021 r. wystartowała pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych. Program uwzględnia ograniczenia związane z pandemią.

Ideą pierwszej edycji programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd mottem tegorocznej akcji jest hasło „Giganci finansów osobistych”. Wszystkie zadania wymagane w programie można przeprowadzić stacjonarnie lub w formie on-line. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymają szkoły, które najlepiej wykonają zadania programu. Spośród nich wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.

Zamysłem NBP jest aktywizacja jak największej liczby szkół i w rezultacie stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół, aspirujących do miana liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej.

W każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiążą się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z minimum dwóch nauczycieli i pięciu uczniów. Drużyny będą odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych finansom osobistym tj. spotkania z ekspertem, lekcji z ekonomią i debaty szkolnej. Będą mogły również skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP specjalnie na potrzeby I edycji. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, które najlepiej przeprowadzą wymagane zadania. Spośród szkół z tytułem „Złotej Szkoły NBP” wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które zostaną najwyżej ocenione przez NBP.

W I edycji programu zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia w wysokości:

 • I miejsce – 10 000 zł
 • II miejsce – 8 000 zł
 • III miejsce – 6 000 zł
 • Wyróżnienie – 4 000 zł
 • Nagroda specjalna – 15 000 zł

Samorząd Uczniowski

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowe Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2007

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 71% zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Porzezińska, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862752008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego: ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon organu odwoławczego: 862752008

Dostępność architektoniczna

W siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem dostępny jest podjazd dla wózków oraz winda.

 

Szkoła  Podstawowa  nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki
w  Wysokiem  Mazowieckiem

ul.  Kościelna 1
18– 200  Wysokie Mazowieckie

tel.   0 86 275 20 08
fax:  0 86 275 20 08   wew.  217
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W szkole znajdują się:

Pracownie dydaktyczne - 24

Pracownie specjalistyczne - 3

Pełnowymiarowa hala sportowa 

Sala gimnastyczna

Sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

Biblioteka szkolna

Pracownie komputerowe: 2

Gabinet pedagoga i psychologa

Gabinet logopedy

Świetlica szkolna "Kaskada"

Kuchnia i stołówka szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Plac zabaw na boisku szkolnym

Kompleks boisk "Orlik"

 

Podczas nauki zdalnej, od 16 listopada 2020 r. obowiązuje
NOWY PLAN DZWONKÓW.

Drodzy uczniowie,

zapoznajcie się z nim, żeby punktualnie zaczynać lekcje na platformie Microsoft Teams!!!

Nowy plan dzwonków (na czas zdalnego nauczania)

 1. 8:00 -  8:45
 2. 8:50 - 9:35
 3. 9:40 - 10:25
 4. 10:30 - 11:15
 5. 11:20 - 12:05
 6. 12:10 -12:55
 7. 13:00 -13:45
 8. 13:50 -14:35
 9. 14:40 - 15:25

Dyrekcja szkoły

 

Organ prowadzący szkołę:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Charakter szkoły: szkoła publiczna
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 -  574
Liczba oddziałów - 25 w tym:
klasy I-III — 10  
klasy IV-VIII — 15

 

Miejscowości, które należą do obwodu szkoły:

Bryki,

Dąbrowa Dzięciel,

Gołasze Górki,

Gołasze Puszcza,

Michałki,

Mścichy,

Osipy Kolonia,

Osipy Lepertowizna,

Osipy Nowe,

Osipy Stare,

Osipy Wydziory,

Osipy Zakrzewizna,

Wiśniówek,

oraz część miasta Wysokie Mazowieckie