Organ prowadzący szkołę:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Charakter szkoły: szkoła publiczna
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 - 558 

Liczba oddziałów - 24 w tym:

klasy I-III — 10  
klasy IV-VIII — 14