W szkole znajdują się:

Pracownie dydaktyczne - 24

Pracownie specjalistyczne - 3

Pełnowymiarowa hala sportowa 

Sala gimnastyczna

Sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

Biblioteka szkolna

Pracownie komputerowe: 2

Gabinet pedagoga i psychologa

Gabinet logopedy

Świetlica szkolna "Kaskada"

Świetlica socjoterapeutyczna "Arkadia"

Kuchnia i stołówka szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Plac zabaw na boisku szkolnym

Kompleks boisk "Orlik"

 

Miejscowości, które należą do obwodu szkoły:

Bryki,

Dąbrowa Dzięciel,

Gołasze Górki,

Gołasze Puszcza,

Michałki,

Mścichy,

Osipy Kolonia,

Osipy Lepertowizna,

Osipy Nowe,

Osipy Stare,

Osipy Wydziory,

Osipy Zakrzewizna,

Wiśniówek,

oraz część miasta Wysokie Mazowieckie