Początek  roku szkolnego

 • 04 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna:

 • 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe:

 • 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

 • 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 • 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie:

 • 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 są:

 • 30 października 2017 r.
 • 31 października 2017 r.
 • 18 kwietnia 2018 r.
 • 19 kwietnia 2018 r.
 • 20 kwietnia 2018 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 02 maja 2018 r.
 • 04 maja 2018 r. 

W dniach tych szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Rodzice, którzy chcą pozostawić dzieci pod opieką świetlicy szkolnej w wolnych dniach winni są złożyć pisemną deklarację u wychowawcy.