Dyrektor szkoły - Małgorzata Koc

Wicedyrektor szkoły - Mariola Kućmierowska

Wicedyrektor szkoły - Elżbieta Julia Śladewska


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Beata Kolińska

Danuta Sitarska

Urszula Kostro

Małgorzata Uszyńska

Ewa Kamińska

Elżbieta Kalinowska

Ewa Kućmierowska - Mirek

Danuta Gołaszewska

Mariola Fiedorczuk

Agnieszka Porzezińska

Bożena Gutowska - Popławska

Iwona Wojno

Mariola Woroszył

Joanna Godlewska


Nauczyciele języka polskiego:

Alicja Sapińska

Bożena Aleksandrowicz

Tomasz Śmigielski

Agnieszka Wasiluk


Nauczyciele historii:

Katarzyna Matuszewska

Radosław Tymiński


Nauczyciele języka angielskiego:

Iwona Murawska

Justyna Jóźwiak

Edyta Godlewska

Małgorzata Gorczyca

Marta Kostro

Anna Buczyńska


Nauczyciel języka rosyjskiego:

Ewelina Czajkowska


Nauczyciele matematyki:

Elżbieta Słonecka

Krystyna Kruszewska

Justyna Olędzka - Trojgo

Agata Bielesta


Nauczyciel fizyki:

Joanna Decewicz


Nauczyciel chemii:

Małgorzata Kapitan


Nauczyciel geografii:

Joanna Ścisłowicz


Nauczyciele przyrody:

Joanna Ciura

Joanna Łosiewska


Nauczyciele informatyki:

Marek Łosiewski

Agnieszka Porzezińska

Agata Bielesta


Nauczyciel muzyki:

Katarzyna Matuszewska


Nauczyciele plastyki: 

Maria Śmigielska

Iwona Kaczyńska


Nauczyciel techniki:

Maria Śmigielska


Nauczyciele wychowania fizycznego:

Barbara Biała

Anna Brzozowska

Renata Jaroszewicz

Rafał Baczewski

Andrzej Kamianowski

Łukasz Fiedorczuk

Aleksandra Bogucka


Nauczyciele religii:

s. Alicja

s. Maksymiliana

Jan Rutkiewicz

ks. Dawid Rosiński


Nauczyciele oligofrenopedagodzy:

Elżbieta Kalinowska

Elżbieta Julia Śladewska

Ewa Kamińska

Joanna Łosiewska

Iwona Kadłubowska

Monika Zdziarska

Izabela Wasilewska

Małgorzata Uszyńska

Jolanta Larysa Kłosek

Emilia Zarzecka - Bucińska

Marta Nazarko

Patrycja Nazarko


Terapeuci pedagogiczni:

Elżbieta Julia Śladewska

Joanna Godlewska

Beata Kolińska

Mariola Fiedorczuk

Monika Zdziarska

Urszula Kostro


Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

Agnieszka Faszczewska

Paulina Zawistowska

Ewelina Dębowska

Mariola Kućmierowska

Ewelina Czajkowska

Monika Rzymska

Malwina Falkowska

Renata Zaleska

Katarzyna Dygan


Nauczyciele bibliotekarze:

Izabela Wojno

Dorota Leoniak


Pedagog szkolny:

Renata Sakowicz

  

Psycholog:

Joanna Łubnicka


Logopeda:

Jadwiga Molenda