Dyrektor szkoły - Małgorzata Koc

Wicedyrektor szkoły - Mariola Kućmierowska


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Danuta Sitarska

Małgorzata Uszyńska

Ewa Kamińska

Elżbieta Kalinowska

Mariola Fiedorczuk

Agnieszka Porzezińska

Bożena Gutowska - Popławska

Jolanta Kłosek

Justyna Porowska - Grochowska

Malwina Falkowska


Nauczyciele języka polskiego:

Alicja Sapińska

Tomasz Śmigielski

Emilia Zarzecka-Bucińska

Paulina Zawistowska


Nauczyciele historii:

Katarzyna Matuszewska

Radosław Tymiński


Nauczyciele języka angielskiego:

Iwona Murawska

Justyna Jóźwiak

Edyta Godlewska

Małgorzata Gorczyca

Marta Kostro

Anna Buczyńska


Nauczyciel języka rosyjskiego:

Ewelina Czajkowska


Nauczyciele matematyki:

Krystyna Kruszewska

Katarzyna Olędzka - Trojgo

Agata Bielesta


Nauczyciel fizyki:

Joanna Decewicz


Nauczyciel chemii:

Joanna Decewicz


Nauczyciel geografii:

Bernadeta Wójcik


Nauczyciel przyrody i biologii:

Joanna Ciura


Nauczyciele informatyki:

Marek Łosiewski

Agnieszka Porzezińska


Nauczyciel muzyki:

Katarzyna Matuszewska


Nauczyciele plastyki: 

Maria Śmigielska


Nauczyciel techniki:

Maria Śmigielska


Nauczyciele wychowania fizycznego:

Barbara Biała

Anna Brzozowska

Renata Jaroszewicz

Rafał Baczewski

Andrzej Kamianowski

Łukasz Fiedorczuk

Aleksandra Bogucka

Beata Kulesza


Nauczyciele religii:

s. Teresa Nowak

Jan Rutkiewicz

ks. Paweł Wiśniewski


Nauczyciele oligofrenopedagodzy:

Elżbieta Kalinowska

Elżbieta Julia Śladewska

Ewa Kamińska

Monika Zdziarska

Izabela Wasilewska

Małgorzata Uszyńska

Jolanta Larysa Kłosek

Emilia Zarzecka-Bucińska

Ewelina Dębowska

Agnieszka Faszczewska

Patrycja Nazarko

Iwona Kadłubowska


Terapeuci pedagogiczni:

Elżbieta Julia Śladewska

Mariola Fiedorczuk

Monika Zdziarska

Ewelina Dębowska


Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

Mariola Kućmierowska

Monika Rzymska

Renata Zaleska

Barbara Jankowska

Katarzyna Kulesza

Tomasz Kućmierowski

Aleksandra Bogucka

Paulina Zawistowska

Beata KuleszaNauczyciele bibliotekarze:

Izabela Wojno

Dorota Leoniak


Nauczyciel rehabilitant:

Iwona Raciborska


Zajęcia rewalidacyjne:

Anna Piętka-Lubowicka


Pedagog szkolny:

Renata Sakowicz

Elżbieta Julia Śladewska

  

Psycholog:

Joanna Łubnicka


Logopeda:

Jadwiga Molenda