Co roku do świetlicy szkolnej przychodzi Święty Mikołaj. Jego odwiedziny owiane są tajemnicą, ale zawsze pozostawia  prezenty dla całej grupy.

Więcej…

 

Świetlica szkolna Kaskada w ramach swoich działań kładzie szczególny nacisk na kształtowanie zdrowych nawyków swoich wychowanków.

Więcej…

 

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Więcej…

 

Uczniowie ze świetlicy Kaskada wzięli udział w konkursie promującym wzorce kulturalnego zachowania. W formie prac plastycznych dzieci przedstawiły jak ich zdaniem kulturalne zachowanie świadczy o danej osobie.

Więcej…

 
Więcej artykułów…