1. Cele Konkursu:

 • kultywowanie pamięci o Dniu Dziecka i uwrażliwienie uczniów na piękno tego święta,
 • rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
 • I - uczniowie klas I-III,
 • II - uczniowie klas IV-VIII.
3. Harmonogram Konkursu:
 • ostateczny termin dostarczenia prac: 28 maja 2020 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu: 29 maja 2020 r.,
 • powiadomienie laureatów konkursu: 29 maja 2020 r..
4. Ocena prac konkursowych
 • uczeń może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu,
 • prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu,
 • Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
- zgodności z tematem konkursu;
- pomysłowości;
oryginalności ujęcia tematu;   
- estetyki wykonania.
5. Przesłanie zdjęcia wykonanej pracy jest zgodą na publikację na stronie szkoły.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.
6. Nagrody
- Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy (dzieci otrzymają je po powrocie do placówki) oraz wpis w dzienniku elektronicznym.
Zdjęcia gotowych prac prosimy przesyłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W treści prosimy podać: imię, nazwisko i kasę.
Wychowawcy świetlicy