Nasza szkoła kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów. Uczymy dzieci od najmłodszych lat, jak należy poruszać się w drodze do i ze szkoły oraz jak zachowywać się w różnych innych miejscach oraz sytuacjach.

15 września 2020 roku dzieci uczęszczające do świetlicy wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do szkoły”.


Policjantki w sposób interesujący przedstawiły uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku, poboczu. Dzieci miały okazję w praktyce dowiedzieć się o bezpieczeństwie na drodze, w szkole oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nasi goście zwrócili również uwagę na ważną rolę elementów odblaskowych w porze wieczorowo-nocnej.

Podczas spotkania policjantki skontrolowały wiedzę dzieci w zakresie znajomości zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię na pasach. Dodatkowo przypomniały przepisy bezpieczeństwa dotyczące osób poruszających się rowerami. Funkcjonariuszki zwróciły uwagę na bezpieczny przewóz dzieci oraz korzystanie z fotelików lub podstawek, a także pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

Zajęcia z policjantkami były atrakcją dla uczniów. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, zaś nauka połączona z zabawą okazała się cenną lekcją. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszkom za przybycie i przybliżenie tematyki bezpieczeństwa naszym podopiecznym.

GALERIA


Wychowawcy świetlicy