26. września świetlica szkolna Kaskada włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. W ramach tej akcji przeprowadzono szereg działań mających na celu uświadomienie dzieciom, jak ważna jest nauka języków obcych. Zorganizowano zajęcia tematyczne z języka angielskiego i rosyjskiego. Dzieci miały możliwość brania udziału w wielu grach i zabawach doskonalących umiejętności językowe, powtarzały przydatne słownictwo oraz zwroty niezbędne w sprawnej komunikacji. Zajęcia odbywały się w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze, co sprzyjało przyswajaniu realizowanego materiału. Zajęcia prowadzone były przez p. Ewelinę Czajkowską, p. Magdalenę Wróblewską oraz p. Monikę Rzymską. Relację z przeprowadzonych zajęć prezentują załączone zdjęcia.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za aktywny udział w Europejskim Dniu Języków oraz gorąco zachęcamy do nauki.

GALERIA

Wychowawcy świetlicy