Program edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem MazowieckiemDzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych MACTO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.5.  realizowany będzie projekt. edukacyjny, mający na celu zmniejszenie barier edukacyjnych uczniów

Adresatami projektu są uczniowie i uczennice  z klas VI. Proponowane zajęcia pozwolą  rozwinąć uzdolnienia wychowanków o dużym potencjale intelektualnym oraz wyrównać  szanse edukacyjne dzieci z trudnościami w nauce.

36 uczniów weźmie udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.

36 uczniów weźmie udział w zajęciach dydaktyczno - rozwijających z języka polskiego i matematyki.

6 uczniów objętych zostanie terapią pedagogiczną dla dzieci ze zdiagnozowaną dysortografią lub dysleksją.

Realizacja projektu pozwoli również na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o kolejne pomoce edukacyjne: 2 odtwarzacze CD oraz literaturę piękną.

Koszt ogólny projektu wyniesie 49 895, 84 zł.

Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli wspomóc rozwój uczniów oraz spełnić oczekiwania rodziców.

Wicedyrektor szkoły Elżbieta Śladewska